Tavoitteet / tarkoitus

 

Yritystä!-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla, tukea vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Edistämme yrittäjien verkostoitumista ja uusien yritystoimintojen syntymistä. 

Projektin kohderyhmät ovat työikäiset vammaiset henkilöt ja vammaiset yrittäjät, TE-toimistojen yritysneuvojat, uusyrityskeskuksien, yrittäjäyhdistysten sekä yrityshautomoiden henkilöstö. Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja suomalaisella viittomakielellä. 

 

Toiminta

 

Annamme ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa yhteistyössä uusyrityskeskusten kanssa. Koulutamme TE-toimistojen ja uusyrityskeskusten henkilöstöä vammaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Teemme yhteistyötä uusyrityskeskusten, yrittäjäyhdistysten, yrityshautomoiden ja vammaisten henkilöiden työllisyyteen liittyvien projektien ja hankkeiden kanssa. Pyrimme edistämään vammaisten työ- ja yritystoimintaan liittyviä tukimuotoja ja käytänteitä, joilla vammaisryhmien yrittäjyyttä ja työelämäosallisuutta voidaan parantaa. 

Yritystä!-hankkeen toimipisteet ovat Helsingissä ja Turussa. Hanketta hallinnoi Invalidiliitto ry. Yhteistyökumppaneina projektissa ovat Kuurojenliitto ry, Lihastautiliitto ry, Neuroliitto ry, Näkövammaisten liitto ry, Vates-säätiö sr ja Suomen Yrittäjät. Vuosina 2016-2019 toteutettava Yritystä!-hanke on STEA:n rahoittama.

 

Yritystä! -hanke viittomakielellä: