Yritystä! -hanke

Edistetään ja kehitetään yrittämistä yhdessä

Tavoitteet

Yritystä! -hankkeen tavoitteena oli edistää sekä kehittää vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä. Yrittäjyyden avulla työllistymisaste parantui. Tämän lisäksi vammaiset yrittäjät saivat tukea hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Hankkeen avulla pyrittiin myös edistämään yrittäjien verkostoitumista ja uusien yritystoimintojen syntymistä.

Vuori saavutettu

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä toimivat työikäiset vammaiset henkilöt ja vammaiset yrittäjät, TE-toimistojen yritysneuvojat, uusyrityskeskuksien, yrittäjäyhdistysten sekä yrityshautomoiden henkilöstö.

Hanke toteutettiin kohderyhmille suomeksi, ruotsiksi sekä viittomakielellä.

Kohderyhmälaatikot

Toiminta

Yritystä! -hankkeen avulla annettiin ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa yhteistyössä uusyrityskeskusten kanssa. Lisäksi TE-toimistojen ja uusyrityskeskusten henkilöstöä koulutettiin vammaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvissä asioissa.

Yhteistyötä tehtiin muun muassa rahoittajien, uusyrityskeskusten, yrittäjäyhdistysten, yrityshautomoiden ja vammaisten henkilöiden työllisyyteen liittyvien projektien ja hankkeiden kanssa. Pyrkimyksenä oli edistää vammaisten työ- ja yritystoimintaan liittyviä tukimuotoja ja käytänteitä, joilla vammaisryhmien yrittäjyyttä ja työelämäosallisuutta voidaan parantaa.

Toiminta-alueita

Kumppanit

Yritystä!-hanketta hallinnoi sen aktiiviaikana Invalidiliitto ja rahoituskumppanina toimi Creddo yritysrahoitus. Muita yhteistyökumppaneita projektissa olivat muun muassa

Kuurojenliitto
Lihastautiliitto
Neuroliitto
Näkövammaisten liitto
Suomen Yrittäjät
Vates-säätiö

Kiitämme kaikkia mukana olleita kumppaneita!

Lisätietoa löydät muun muassa hankkeen Instagram ja Facebook -tileiltä.

 

Kiitos!