Yrittäjälle

 

Työhyvinvointi

 

Vammaisten yrittäjien työhyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Yksin yrittävät vammaiset tai pitkäaikaissairaat henkilöt eivät välttämättä pysty osallistumaan yrittäjille suunnattuihin hyvinvointitapahtumiin. Yrityspalvelujen saavutettavuutta on kehitettävä eri vammaisryhmille sopiviksi. 

Hankkeen tarkoituksena on kolmen vuoden aikana tavoittaa vammaisia yrittäjiä, kartoittaa heidän näkemyksiään työhyvinvoinnista ja järjestää heille työhyvinvointia lisääviä tapahtumia. Hankkeen aikana tiedotetaan yrittäjäyhdistyksiä esteettömien sekä saavutettavien tapahtumien tärkeydestä yrittäjien yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

 

Verkostoituminen

 

Hankkeen toimesta järjestetään vammaisille yrittäjille verkostoitumistapahtumia ympäri Suomea. Edistämme vammaisten yrittäjien liittymistä paikallisiin yrittäjäyhdistyksiin sekä osallistumista valtakunnallisiin yritystapahtumiin lisäämällä tietoutta vammaisyrittäjyydestä ja esteettömyydestä. Verkostoitumalla yrittäjät saavat arvokasta vertaistukea, tietoa ja uusia mahdollisuuksia omaan yritystoimintaan.

 

 

Yrittäjälle viittomakielellä: