Mentorointi

 

Hankkeen kautta aloittavan yrittäjän on mahdollista saada yrittäjämentori tuekseen. 

Hankkeessa olemme kouluttaneet vammaisia ja viittomakielisiä yrittäjiä mentoreiksi, jotka voivat antaa ammatillista tukea ja sparrausta yrittäjälle ja yrittäjyyttä suunnittelevalle henkilölle.

Mentoroinnin kautta yrittäjät voivat verkostoitua ja saada uusia ideoita, ja mahdollisia uusia asiakaskontakteja omaan yritystoimintaan. Mentorointitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja hyödyntää molempia osapuolia. Mentoroinnin on todettu edistävän molemminpuolista ideoiden ja kokemusten vaihtoa, joka edistää omaa yritystoimintaa ja hyvinvointia. Ota yhteyttä hankekoordinaattoreihin halutessasi tietoa mentoritoiminnasta.

 

Mentorointi viittomakielellä: